Wybierz żądaną wersję językową

Deutsch English Español
Português
Brasileiro
Mexicano
Schweiz Français Italiano
Polski


Übersichtskarte der Einsatzorte

Globalne użycie naszych teleskopowych taśm załadunkowych mówi samo za siebie: Kliknij tutaj, aby uzyskać przegląd map.

Kontakt

Gawronski GmbH
Marktstrasse 9
D-73765 Neuhausen

Tel.: +49(0)7158 67985
Fax: +49(0)7158 679870

eMail: info@gawronski.de

Do formularza kontaktowego

Odcisk


Gawronski GmbH

Marktstrasse 9
D-73765 Neuhausen
Niemcy

Telefon: +49 (0) 07158 67985
Telefax: +49 (0) 07158 679870
eMail: info@gawronski.de

Prezes Zarządu: Dipl.- Ing. (FH) Seweryn Gawronski, Dipl.-Kfm. Achim Elmer

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Esslingen HRB 3730

NIP UE: DE 812779300

Siedziba spółki: Neuhausen

Osoba odpowiedzialna za treść: Dipl.- Ing. (FH) Seweryn Gawronski

Autorzy fotografii i grafiki

Gawronski GmbH Archiv

Aranżacja i realizacja

borrek design
Huder Strasse 1a
D-27777 Ganderkesee
Niemcy
Tel.: 04223 - 70 87 00
eMail: info@borrek-design.de
Web: www.borrek-design.de

Wyłączenie odpowiedzialności


1. Treść oferty online

 
Autor w żadnym przypadku nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość prezentowanych informacji. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia tytułem odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych spowodowanych użyciem lub nieużyciem zaprezentowanych informacji, wzgl. przez użycie błędnych lub niekompletnych informacji, o ile ze strony autora nie wystąpiła dająca się udowodnić wina umyślna lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie również z całą mocą prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części stron lub całej oferty, jak również prawo do tymczasowego lub trwałego wstrzymania publikacji, bez osobnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
 
W przypadku umieszczenia bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (hiperłącza), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności zostałoby podniesione tylko w takim przypadku w którym autor miał wiedzę o treściach i można było przyjąć, że miał techniczne możliwości zapobieżenia użyciu w przypadku treści niezgodnej z prawem. Autor oświadcza niniejszym z cała mocą, że do chwili umieszczenia linka nie występowały żadne nielegalne treści na stronie, do której prowadził odsyłacz. Autor nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualną i przyszłą aranżację, treści lub autorstwo zlinkowanych/powiązanych stron. Z tego powodu dystansuje się on z całą mocą od wszelkich treści wszelkich zlinkowanych/powiązanych stron, które po umieszczeniu linka zostały zmienione. Ustalenie to odnosi się do wszystkich wstawionych do własnej oferty internetowej linków i odsyłaczy oraz do wpisów dokonanych przez osoby trzecie do utworzonych przez autora książek gości, forów dyskusyjnych, katalogów linków, list mailingowych i wszystkich innych form baz danych do treści których możliwe są ingerencje zewnętrzne. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku użytkowania lub nieużytkowania tego rodzaju informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi odsyłacz, a nie osoba, która jedynie zamieszcza odsyłacz do danej publikacji.
 
3. Prawo autorskie i do znaku towarowego
 
Autor jest zobowiązany dążyć do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich w odniesieniu do zastosowanych zdjęć, grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używania wykonanych przez siebie zdjęć, grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz korzystania z wolnych od opłat licencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe i firmowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom odpowiedniego, obowiązującego prawa użytkowania znaków zastrzeżonych i prawu własności każdego z wymienionych właścicieli. Na podstawie wyłącznie używanego nazewnictwa nie można wywnioskować, że zastosowane znaki towarowe nie są chronione prawem osób trzecich! Copyright dla opublikowanych, wykonanych osobiście przez autora obiektów pozostaje przy autorze tych stron. Bez wyraźnej zgody autora zabrania się powielania lub stosowania takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych.

4. Ochrona danych
 
O ile w ramach oferty internetowej występuje możliwość wpisu danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy), wtedy ujawnienie tych danych przez użytkownika odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej dobrowolności. Roszczenie o zapłatę i zapłata wszystkich zaoferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i dostosowane do możliwości - dozwolona również bez podania tych danych, wzgl. przy podaniu zanonimizowanych danych lub pseudonimu. Zabrania się osobom trzecim używania danych kontaktowych podanych w impressum lub w porównywalnych upublicznionych danych kontaktowych, jak adres pocztowy, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail do przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zażądane. W razie wejścia w kolizję z tym zakazem, z całą mocą zastrzega się podjęcie kroków prawnych w stosunku do osób wysyłających tzw. maile-spamy.
 
5. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia z odpowiedzialności
 
Niniejsze wykluczenie z odpowiedzialności należy potraktować jako część oferty internetowej z której dokonano odwołania na tę stronę. Jeśli część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają lub nie odpowiadają w całości stanowi prawnemu, to pozostałe części tego dokumentu pozostają nienaruszone w swej treści i w swej ważności.  

Deklaracja o ochronie danych podczas użytkowania Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google™ Analytics, czyli usług analitycznych Google Inc. ("Google“). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies", czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.
 
Google używa tych informacji do oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do przygotowywania raportów dla operatora strony internetowej dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Ewentualnie Google może również przekazywać takie informacje osobom trzecim, jeśli wymagane jest to prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym przypadku Google nie będzie wiązać adresu IP z innymi danymi przechowanymi przez Google.
 
Mogą Państwo zapobiec instalacji cookies poprzez ustawienie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych na Państwa temat przez Google w powyżej opisany sposób i do powyżej wspomnianego celu. Dodatek (Add-on) dezaktywacyjny dla przeglądarki Google Analytics daje odwiedzającemu stronę internetową więcej kontroli nad tym, jakie dane do wywołanych stron internetowych będą rejestrowane przez Google Analytics. Jeśli nie życzą sobie Państwo zapisania swych danych, prosimy zainstalować dostępne w Google narzędzie dezaktywacyjne na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.