Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Instrukcje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe znajdują się w impressum strony internetowej.

Jak gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez samych Państwa poprzez przekazywanie im nam. Może to dotyczyć np. danych, które podają Państwo w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy postępowania użytkownika.

Jakie mają Państwo prawo do swoich danych?
Mają Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w kwestii dalszych pytań na temat ochrony danych mogą się Państwo do nas zwrócić na adres podany w impressum. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego urzędu będącego organem nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia od oferentów zewnętrznych
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa postępowanie podczas surfowania może podlegać ocenie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa postępowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfingu nie można przypisać do Państwa. Istnieje możliwość sprzeciwu wobec tej analizy lub jej zapobiec, nie korzystając jednak z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Mogą się Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych niezwykle poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia o tej ochronie.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się pocztą elektroniczną) może mieć pewne luki pod względem bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych i brak dostępu przez osoby trzecie nie są możliwe.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

GAWRONSKI GmbH
Marktstrasse 9
73765 Neuhausen

Telefon: +49 07158 679850
E-Mail: info@GAWRONSKI.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo do możliwości transmisji danych

Mają Państwo prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwu w dowolnym czasie prawo do uzyskiwania bezpłatnej informacji odnośnie Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do ewentualnego poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W tej sprawie oraz w kwestii dalszych pytań na temat danych osobowych mogą się Państwo do nas zwrócić na adres podany w impressum.

3. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują czasem tak zwane cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies pozwalają nam na zaprezentowanie Państwu jeszcze przyjaźniejszej, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookies są tzw. "sesyjnymi cookies". Po opuszczeniu przez Państwa strony zostają one automatycznie usunięte. Pozostałe cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki Państwo ich nie usuną. Te cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnym wejściu na stronę.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by byli Państwo informowani o umieszczaniu cookies i mogli zezwalać na cookies tylko w pojedynczym przypadku, wykluczać przyjmowanie cookies w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. W razie dezaktywacji cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO/RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy postępowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Operator tej strony automatycznie pozyskuje i zapisuje informacje w tzw. plikach Server-Log, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i jej wersja
  • Stosowany system operacyjny
  • Adres odsyłający URL
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
  • Czas wywoływania serwera
  • Adres IP

Nie prowadzimy również kojarzenia tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO/RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego wtedy Państwa dane z tego formularza, wraz z zawartymi w nim danymi kontaktowymi, w celu opracowania tego zapytania, zostaną u nas zapisane, również na okoliczność późniejszych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO/RODO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu załatwiania Państwa zapytania). Obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa funkcji analizy sieci Google Analytics. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“. Są to plików tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej zostają z reguły wysyłane do serwera Google w USA i są tam przechowywane.

Zapis plików Cookie-Google-Analytics odbywa się zgodnie z art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - DSGVO/RODO). Operator strony ma uzasadniony interes do analizy zachowania użytkowników na stronie, by móc zoptymalizować swoją stronę oraz reklamy.

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej zaktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem go do USA jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej, Google używać będzie tych informacji w celu dokonywania oceny Państwa użytkowania tej strony w celu redagowania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz realizacji dalszych usług zleconych przez użytkownika strony związanych z użytkowaniem strony i użytkowaniem internetu. Przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje wprowadzony przez Google razem z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Można wyłączyć zapis plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na tej stronie internetowej. Oprócz tego, mogą Państwo zablokować rejestrację danych wygenerowanych przez cookie i odniesionych do Państwa użytkowania strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) na Google, oraz zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniego łącza przeglądarki na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec rejestracji danych

Rejestrację Państwa danych przez Google Analytics mogą Państwo zablokować poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie aktywowany opt-out-cookie, który zapobiegnie zarejestrowaniu Państwa danych na tej stronie w razie wejścia na tę stronę internetową w przyszłości: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.